Bytový dům Beroun

Pozemky jsou svou orientací a tvarem z hlediska zastavění bytovou výstavbou poměrně složité. Nabízí se logické řešení orientace obytných místností směrem k jihozápadu, dům se snažíme protáhnout a ve vztahu k sousedním pozemkům na východě a západě co nejvíce zúžit. Zároveň vzhledem k požadavku koeficientů zeleně zachováváme maximum zelených ploch. Proto dům v 1.np zapouštíme a vytváříme možnost parkování i u domu.

Návrh se sládá z pěti totožných sekcí o pěti bytech, tj. dohromady navrhujeme 25 bytů v této skladbě:

  • 10 bytů 1+kk
  • 5 bytů 2+kk
  • 5 bytů 2+1
  • 5 bytů 3+kk (velikost těchto bytů se dá upravovat ve vztahu k velikosti balkonů)

25 bytů znamená vytvoření 38 parkovacích stání.

Jednotlivé sekce jsou od sebe uskočeny cca o půl metru, kvůli svažitému terénu. Snažíme se tímto o minimalizaci zemních prací. Zároveň je onen půl metr limitní ve vztahu k příčným parkovacím stáním (max. činí 5%).

Fasáda obytných místností směrem k jihozápadu je více otevřená a struktura otvorů je v každé sekci jiná. Rozbíjíme dlouhou fasádu spíše touto hrou. Materiálově a barevně navrhujeme držet dům spíše v jendoduchosti. Fasáda obslužných místností je v každé sekci stejná. Navrhujeme, aby se lišily druhem vysazené popínavé zeleně.

Všechny byty jsou přístupné z pseudopavlače, tj. eliminují se společné prostory (náklady na úklid, vytápění, podlahy, obklady, aj.). Konstrukce pavlačí a schodišť je levná a „bezúdržbová“, beton, pororošt, tahokov, aj. Ušetřené náklady mohou být potom investovány na kvalitní parter, případně popínavou zeleň, která zpříjemní bydlení budoucím obyvatelům. Byty 2+1 v patře jsou navrženy tak, aby umožňovali možnost tzv. spolubydlení mladých lidí, tj. dva velké nazávislé pokoje a malá samostatná kuchyň, návrh je však výhodný i pro rodiny s malými dětmi, prostor kuchyně může být otevřený či oddělený dle potřeb a požadavků rodiny. Výhodou je zde také přirozené osvětlení a odvětrání kuchyně mimo prostory obývacího pokoje.

 

 

studie: 2012

autoři: Petr Hnátek, Martin Veselý