Kinokavárna Mikulov

Projekt na oživení prostoru Kinoklubu v Městském kině Mikulov, na jeho proměnu v městskou kavárnu a víceúčelový kulturní i konferenční sál. Cílem je využít stávajících prostor, které ke kulturním účelům byly zřízeny, ale fakticky nevyužívány, a nabídnout v Mikulově tolik chybějící prostor pro setkávání místních komunit i návštěvníků, kteří vyhledávají nemainstreamovou kulturu.

FOYER

V rámci foyer navrhujeme vybourání sdk příčky pod překladem a zůtulnění toho vstupního prostoru malým posezením před pokladnou kina, kde na sebe lidé mohou v klidu počkat. Navrhujeme výměnu podlah a svítidel a důslednější využití prostor foyer pro výstavní účely. Prostor členíme skládacími výstavními panely.

KINOKAVÁRNA

Důležitým prvkem návrhu je vizuální propojení foyer kina s barem a kavárnou. Zároveň je však nutno zachovat tento předěl pro možnost uzavření kinokavárny. Navrhujeme skleněnou příčku s dřevěným rámem, která podpoří vizuální kontakt a bude lákat diváky dovnitř kavárny. Zároveň je důležité přemístění a navržení nového baru do prostoru. Bar umísťujeme do centrálního pole, kde může více dýchat a být viděn. Zároveň tímto zvětšujeme zázemí kavárny o malou kuchyňku. Podlaha v prostoru baru navazuje na foyer. V rámci baru je možnost malého posezení, na které navazuje barové sezení s informacemi o Mikulově, penzionu, novinami, atd…

Prostory kinokavárny je třeba lépe prosvětlit denním i umělým světlem. Proto odstraňujeme sádrokartonovou předstěnu před středním oknem a těžké závěsy. Dále v prostoru s rovným stropem navrhujeme nový akustický podhled se starými závěsnými svítidly, které dodají velkému prostoru na útulnosti.

V rámci prostoru navrhujeme část s knihovnou a čítárnou s velkým debatním stolem. Dále je zde navrženo dřevěnné podium pro koncertní účely. V prostoru kavárny je navržena dřevěnná palubová podlaha, která odděluje prostor baru.

PROSTOR PŘED KINEM

Prostor před vstupem do kina chápeme jako příležitost vytvoření „městského obýváku“, prostor pro scházení lidí v letních měsících. Navrhujeme zde dřevěnný nábytek v levném, ale bytelném provedení, který by byl doplněn o květiny.

studie: 2017

autor: Petr Hnátek

spolupráce: Petr Šesták