Územní studie Červená Voda

Záměrem studie je rozvinout v daném území smysluplný, funkční a architektonicky hodnotný areál s ubytovacími kapacitami a navazujícími funkcemi veřejné vybavenosti. Důraz je kladen na vytvoření přirozeného centra území, na logickou a jednoduchou dopravní obslužnost, pěší prostupnost a minimalizaci zpevněných ploch.

Základem koncepce je vytvoření náměstí, které logicky navazuje na sjezdovou trať a je napojeno na příjezdovou komunikaci od Mlýnického Dvora. V rámci náměstí je navržen hotel a dva penziony s přidruženými provozy v parteru – např. prodejna potravin, lékárna, restaurace, kavárna. Centrální území je tvořeno pěti domy které směřují štíty proti svahu ve stejném směru jako stávající objekt restaurace na druhé straně příjezdové komunikace.

Ostatní objekty rodinných domů (weekendhousů) jsou navrženy v opačném směru po vrstevnici. Jednotná orientace domů pomáhá areálu v jednoznačnosti a celistvosti. Jednotlivé domy se liší ve velikosti, materiálu a počtu pater. Základní tvar sedlové střechy je však u všech domů stejný. Domy jsou místy hustěji u sebe, místy jsou naopak rozestupy a pozemky větší. Záměrem je přirozená různorodost při zachování jednotného charakteru zástavby.

Pravidelná síť zklidněných komunikací jednoduše a pragmaticky obsluhuje celé území. Důležitým principem je pěší průchodnost území. V území navrhujeme hlavní pěší osu, která navazuje průhledem od sjezdovky a láká návštěvníky k prozkoumání území. Další hlavní pěší osou je pěšina jdoucí paralelně s příjezdovou komunikací. Tato pěší cesta propojuje les, centrum areálu a osadu Mlýnický Dvůr. Může být používána pro pěší, kola či v zimě běžkaře.

Dalším základním prvkem koncepce jsou uzavřené klidové zóny ve veřejném prostoru. Tyto jsou umístěny v celém území a jsou vždy napojeny na pěší komunikace. Klidové zóny jsou určeny k setkání, meditaci, sousedským grilováním či pouze náhodnému přespání.

 

 

studie: 2013

autoři: Radim Oblouk, Petr Hnátek