Územní studie Stará kolonie

Cílem územní studie Stará kolonie ve Svitavách je rozvinutí smysluplného, funkčního a architektonicky hodnotného sídliště rodinných domů.

Úpravou území chceme vytvořit obraz pozvolného přechodu města při pohledu z krajiny (např. po cestě z Poličky do Svitav). Stejně tak pozvolný má být okraj sídla při pohybu ven do krajiny. K tomu nám pomáhá jednak navázání na výškové hladiny staveb při okraji města, ale také využití přirozeného sklonu terénu (ulice ve směru vrstevnic). Výškové hladiny budov ve městě reagují ve velké míře na přirozenou morfologii terénu. Dominantou, která je patrná v řešeném území, jsou věže kostela sv. Josefa – ty jsou viditelné především v průhledech ulic orientovaných západo-východním směrem.

Umístění řešeného území na kraji města a svažující se terén umožňují atraktivní výhledy, snadný přístup do krajiny, rekreaci v přírodě i na blízkých sportovištích. Větší vzdálenost do centra s sebou přináší obtížnější dostupnost obchodů, služeb, vzdělání i veřejné dopravy. Navrhujeme doplnění drobné občanské vybavenosti v místě, kde cyklostezka opouští město a míří směrem do krajiny.

V krajině, která navazuje na tuto část města, je patrná původní lánová struktura. Využití stromořadí podporuje obraz přirozeného členění krajiny. Stará cesta (vedoucí dnes ulicí U kojeneckého ústavu) je využívaná jako cesta na procházky do přírody. Její význam je vhodné podpořit vytvořením stromořadí, které propojí krajinu s městem.

 

 

studie: 2016

autoři: Radim Oblouk, Petr Hnátek